garbageproblem

ปัญหาขยะในหนองน้ำ ทำไมถึงยังไม่หมดไปจากประเทศไทย

สาเหตุของขยะตามหนองน้ำที่ทำให้เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นและปัญหาพวกนี้ก็ไม่เคยหมดไปตั้งแต่รุ่นตารุ่นยาย และไม่เคยหมดไปจากประเทศไทยเลยจนถึงปัจจุบันก็เป็นเพราะตามสถานที่ต่างๆ ยังคงมีผู้คนที่มีความมักง่ายและไม่ยอดทิ้งขยะตามถังขยะ ดันไปทิ้งขยะตามหนองน้ำหรือทิ้งตามที่สาธารณะต่างๆ โดยไม่เป็นที่เป็นทาง เช่นการเอาไปทิ้งตามโต๊ะสาธารณะตามสถานที่ต่างๆ ทิ้งตามต้นไม้บ้าง ทำให้ขยะที่ทิ้งนั้นเน่าเสีย และเกิดการหมักหมม และปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่เน่าเหม็น เพราะขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางนั้นจะส่งกลิ่นเหม็นมากตามที่ต่างๆ และการทิ้งขยะตามท่อระบายน้ำทำให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงมาก เพราะขยะที่ทุกคนทิ้งลงไปนั้นจะทำให้ท่อระบายน้ำสามารถอุดตันได้ และเมื่อเข้าฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้ท่อระบายน้ำที่อุดตันนั้นไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน

garbageproblem

ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมตามเส้นทางหรือตามถนนต่างๆ ตามซอยบ้านจนเลวร้ายที่สุดคือทำให้น้ำท่วมเข้าไปถึงบ้านคน และผลกระทบต่อเนื่องอีกก็คือทำให้การเดินทางตามเส้นทางต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนนั้น ลำบากมากขึ้น เนื่องจากรถ หรือยานพาหนะไม่สามารถขับลุยน้ำที่ท่วมสูงได้ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้การจราจรติดขัดเพราะในบางเส้นทางมีน้ำท่วมสูงจน รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ นอกจากนี้ยังสงผลทำให้สุขภาพอนามัยของผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งความสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นเข้าไปตามชุมชน ตามสถานที่สัญจรไปมา ซึ่งปัญหาและสาเหตุทั้งหมดนั้นเกิดจากมนุษย์เราทั้งสิ้น

garbageproblem

เมื่อมองย้อนไปในสมัยก่อน คลองที่ทุกวันนี้ไม่น่าใช้ เมื่อก่อนนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนไทยมากโดยเฉพาะคนสมัยก่อนที่อาศัยตามแหล่งน้ำคลองหรือชุมชนริมคลองที่มีการพึ่งพาน้ำคลองในการพายเรือขายของ ทำมาหากิน ทั้งเล่นน้ำ อาบน้ำ คูคลองในสมัยก่อนก็เอาไว้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง ซึ่งในสมัยนี้นั้นไม่มีแบบนั้นอีกต่อไปแล้ว คลองมากมายถูกถมเพื่อใช้พื้นที่นั้นๆสร้างถนน คลองมากมายที่เคยมี ก็หายไปเป็นถนนแทน ก็ตลกเหมือนกันหรือว่านี่อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหา การทิ้งขยะลงหนองน้ำ ตามคลอง ก็คือไม่มีคลองมันเสียเลย สร้างถนนแทน นี่หรือการลดการทิ้งขยะตามคลองหรือแม่น้ำต่างๆ วิธีการแก้ไข้นั้นง่ายนิดเดียว

garbageproblem

ในเรื่องของการใช้สารเคมีที่มากเกินไป ตามระบบนิเวศน์ของน้ำ จะมีสิ่งมีชีวิตที่คอยช่วยเหลือในการทำระบบนิเวศน์ในน้ำให้ดีและคงที่ต่อไปเรื่อยๆ อย่างเช่น จุลินทรีย์แพลงก์ตอนพืชแบคทีเรีย ซึ่งถ้าน้ำนั้นมีสภาพที่ดี จุลินทรีย์ในน้ำจะมีอากาศที่เพียงพอจะทำการฆ่าแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียนั้นตายหรืออาจจะเกิดได้น้อยลง แต่ถ้าเราเอาสารเคมีลงไปในน้ำหรืออาจจะใส่ยาฆ่าเชื้อลงไปในน้ำ ด้วยฤทธิ์ของยานั้นจะทำให้ระบบนิเวศน์ของน้ำเสื่อมสภาพลง

  • การใช้ธรรมชาติบำบัดโดยการปลูกพืชที่สามารถโตในน้ำได้ช่วยในการลดการเน่าเสียของน้ำได้
  • มีการเปลี่ยนสูตร ผงซักฟอก เปลี่ยนเป็นชนิดที่ไม่มีสารหรือส่วนประกอบจากฟอสเฟต จะทำให้ลดสารประกอบฟอสฟอรัสในน้ำเสียได้ดี
  • การมีจิตใต้สำนึกในการที่จะทิ้งขยะตามที่สาธารณะหรือตามแม่น้ำลำธาร การที่จุดมุ่งหมายที่เราคิดว่าจะไม่ทำให้น้ำเน่าเสียเป็นไปได้นั้นจะต้องเริ่มจากตัวเราและคนในครอบครัวเสียก่อน
  • ช่วยเหลือกันและมีการกำกับดูแลร่วมมือกับทางรัฐบาลที่เป็นผู้จัดการปัญหาไม่ให้มีการระบายน้ำเสียในพื้นที่ใกล้เคียง
  • ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย น้ำเสีย ของเสียลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ และสถานที่ที่มีการระบายน้ำ
  • ปลูกและสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆ และเยาวชนในการเรียนรู้และมีการเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ำสืบต่อไป