ทำลายป่าและมีอะไรดีขึ้นอย่างไร

 การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งไม่ควรทำอย่างมากเพราะคุณทำให้สภาพแวดล้อมของสัตว์อาศัยอยู่ออกมาหาของกินข้างล่าง ซึ่งพวกเขานั้นได้ถูกบุกรุกนั่นเองเพราะพื้นที่นั่นเป็นพื้นที่ของพวกเขา เพื่อได้มีธรรมชาติสวยงามยังช่วยให้สภาพแวดล้อมของป่านั้นเป็นสภาพแวดล้อมนั้นเอง ไม่ควรไปตัดไม้ทำลายป่า มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าต้นไม่แต่ละต้นนั้นใช้เวลาเจริญเติบโตมากว่าหลายปี กว่าจะได้ต้นไม้แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้ Read more about ทำลายป่าและมีอะไรดีขึ้นอย่างไร

ป่าสวยงาม

สิ่งแวดล้อมในป่าเขาชวนพักผ่อนก่อนเริ่มงาน

ในชีวิตคนเราในทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองนั้นก็คือการงาน แต่การงานก็ทำให้เราท้อได้เป็นบางวัน วันหยุดอาจจะนอนอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ห้อง ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวการหนึ่งที่ให้ท้อและล้าเช่นกัน เราจึงต้องหาที่พักผ่อนคลายบ้าง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขและสงบไปกับมันได้ มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีควันดำหรือท่อไอเสียเหมือนกับที่ทำงานหรือบ้านที่เราอยู่นั้นเอง ประหลาดเสียงจากสถานที่อื่นที่เราอาศัยอยู่ ยิ่งถ้าเกิดได้ไปค้าง Read more about สิ่งแวดล้อมในป่าเขาชวนพักผ่อนก่อนเริ่มงาน

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เริ่มจะถดถอยขึ้นทุกวัน

สิ่งแวดล้อมในเมืองไทยของเรานับวันแล้วนับวันเล่าเริ่มถดถอยลงไปทุกที จากสังคมเมืองที่น่าอยู่ดินแดนศิวิไลซ์แต่ก่อนในเมืองหลวงของเราต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างมากไม่ค่อยสามัคคีกันเหมือนเมื่อก่อนสังคมในการเอาตัวรอดที่พึ่งพาอาศัยกันยาก รวมถึงอุดมการณ์ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันสื่อออกมาชัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ การประท้วงจะเกิดขึ้นเสมอ สภาพสังคมในตอนนี้ต้องรับการแก้ไขและร่วมมือจากทุกฝ่าย สภาพแวดล้อมทางน้ำเป็นมลพิษทางสังคมเป็นอย่างมาก คนที่อยู่ Read more about สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เริ่มจะถดถอยขึ้นทุกวัน

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธีแล้วละก็ปัญหาต่าง ๆ จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากมองถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น จะต้องเลือกใช้หลักวิชาการที่อาศัยการผสมผสานของลักษณะนิสัย ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย และต้องเป็นที่ยอมรับและไม่มีข้อโต้แย้งจากกลุ่มคนในชุมชนนั้น ๆ Read more about การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว