วิธีการง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากภาวะฝนตกน้ำท่วม ไฟป่าแห้งแล้ง หรืออากาศร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและทำลายสถิติในทุกๆปีที่ผ่านมา ชวนให้หลายคนอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำอย่างไรที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ด้วยการกระตุ้นสามัญสำนึกของหลายคน หลายกลุ่มที่ออกมารณรงค์ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ด้วยการอนุรักษ์และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ เพราะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องยาก หรือเรื่องที่ไกลตัว เราสามารถเริ่มได้ด้วยที่ตัวเราและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น 1.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น กำจัดขยะที่ตกเกลื่อน หรือไม่ทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้ง เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และกำจัดขยะให้ถูกวิธี กำจัดน้ำเน่าขังบริเวณบ้านให้ถูกวิธี ปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่น เป็นต้น…

ทำลายป่าและมีอะไรดีขึ้นอย่างไร

 การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งไม่ควรทำอย่างมากเพราะคุณทำให้สภาพแวดล้อมของสัตว์อาศัยอยู่ออกมาหาของกินข้างล่าง ซึ่งพวกเขานั้นได้ถูกบุกรุกนั่นเองเพราะพื้นที่นั่นเป็นพื้นที่ของพวกเขา เพื่อได้มีธรรมชาติสวยงามยังช่วยให้สภาพแวดล้อมของป่านั้นเป็นสภาพแวดล้อมนั้นเอง ไม่ควรไปตัดไม้ทำลายป่า มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าต้นไม่แต่ละต้นนั้นใช้เวลาเจริญเติบโตมากว่าหลายปี กว่าจะได้ต้นไม้แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้ Read more about ทำลายป่าและมีอะไรดีขึ้นอย่างไร

ป่าสวยงาม

สิ่งแวดล้อมในป่าเขาชวนพักผ่อนก่อนเริ่มงาน

ในชีวิตคนเราในทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองนั้นก็คือการงาน แต่การงานก็ทำให้เราท้อได้เป็นบางวัน วันหยุดอาจจะนอนอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ห้อง ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวการหนึ่งที่ให้ท้อและล้าเช่นกัน เราจึงต้องหาที่พักผ่อนคลายบ้าง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขและสงบไปกับมันได้ มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีควันดำหรือท่อไอเสียเหมือนกับที่ทำงานหรือบ้านที่เราอยู่นั้นเอง ประหลาดเสียงจากสถานที่อื่นที่เราอาศัยอยู่ ยิ่งถ้าเกิดได้ไปค้าง Read more about สิ่งแวดล้อมในป่าเขาชวนพักผ่อนก่อนเริ่มงาน

สิ่งแวดล้อมทางสังคม

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เริ่มจะถดถอยขึ้นทุกวัน

สิ่งแวดล้อมในเมืองไทยของเรานับวันแล้วนับวันเล่าเริ่มถดถอยลงไปทุกที จากสังคมเมืองที่น่าอยู่ดินแดนศิวิไลซ์แต่ก่อนในเมืองหลวงของเราต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปอย่างมากไม่ค่อยสามัคคีกันเหมือนเมื่อก่อนสังคมในการเอาตัวรอดที่พึ่งพาอาศัยกันยาก รวมถึงอุดมการณ์ที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันสื่อออกมาชัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ การประท้วงจะเกิดขึ้นเสมอ สภาพสังคมในตอนนี้ต้องรับการแก้ไขและร่วมมือจากทุกฝ่าย สภาพแวดล้อมทางน้ำเป็นมลพิษทางสังคมเป็นอย่างมาก คนที่อยู่ Read more about สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เริ่มจะถดถอยขึ้นทุกวัน

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธีแล้วละก็ปัญหาต่าง ๆ จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากมองถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น จะต้องเลือกใช้หลักวิชาการที่อาศัยการผสมผสานของลักษณะนิสัย ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย และต้องเป็นที่ยอมรับและไม่มีข้อโต้แย้งจากกลุ่มคนในชุมชนนั้น ๆ Read more about การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม

บนโลกใบนี้เมื่อมนุษย์มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน มนุษย์ก็จะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน สร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ทำมาหากิน และอาศัยอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งในลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นชุมชน หลังจากที่มีมนุษย์อาศัยอยู่รวมกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ ความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ และต้องการความปลอดภัยในชีวิต สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยประการณ์หนึ่งในการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งเรียกว่า Quality Of Life ซึ่งแยกออกไป 6 ประการ Read more about ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ในปัจจุบันในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นกำลังเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกจะต้องตระหนักถึง เพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพิษและส่งผลกระทบที่ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นย่ำแย่ลงซึ่งก็คงไม่ได้เลยว่าก็เพราะฝีมือมนุษย์เป็นคนทำร้ายสิ่งแวดล้อมเอง หากเราพิจารณามองดูแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดมาจากสังคมเมืองที่มีแหล่งประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น มีการผลิต การค้า ที่ต้องตอบสนองกับจำนวนของผู่บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นตามยุคสมัย ผลที่ตามมาเลย Read more about ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ส่งแวดล้อมที่แย่

ส่งแวดล้อมที่แย่ก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของมนุษย์

ชุมชลแออัดเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น นั้นก็เพราะปัญหาการเข้ามาหางานในกรุงเทพไม่มีการกระจายงานให้ทั่วถึงไปยังต่างจังหวัด คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีงานทำจึงต้องเข้ามาในเขตเมืองหลวงจนเกิดปัญหานี้ ซึ่งก็ตามมาด้วยการแออัดของสังคมและก็ตามมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่ปัญหาเรื่องขยะรวมไปถึงอากาศที่เป็นพิษ การจลาจลที่ติดขัดส่งผลต่ออารมณ์ของคนในสังคมนั้น โดยจะสังเกตได้ในข่าวที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทะเลอะกันในท้องถนน การจะทำให้ Read more about ส่งแวดล้อมที่แย่ก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของมนุษย์

สิ่งแวดล้อมในป่า

สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

สภาพแวดล้อมนั้นมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราขาดนั้นไปก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถึงแม้อยู่ได้ก็คงอยู่ได้ไม่นั้นเพราะถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมนุษย์นั้นก็จะมีอายุที่สั้นกว่าปกติ ตรงกันข้ามถ้าสภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ก็จะทำให้มนุษย์เรานั้นอายุยืนได้เช่นกัน จึงจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เลย เพราะในกรุงเทพเรานั้นก็รู้ๆกันอยู่ว่ามลพิษมากสิ่งที่เห็นได้ชัดได้แก่ Read more about สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชน

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย

มื่อมีคนอยู่รวมกันเยอะก็มักจะเกิดเป็นชุมชน เพราะมนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะให้การที่คนหมู่มากอยู่รวมกันโดยไม่ให้เกิดปัญหาทุกคนต้องมีจิตสำนึกในเรื่องสภาพแวดที่มีผลกะทบกับการอยู่อาศัยช่วยกันรักษาความสะอาดและพึ่งพาอาศัยกัน

สิงแวดล้อมนั้นหลักแล้วแบ่งได้ 2 ส่วนได้แก่ Read more about ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย