ฝุ่น PM 2.5ผลกระทบที่ประเทศไทยต้องเจอ

เป็นที่ฮือฮาและแตกตื่นกันอย่างมาก สำหรับข่าวของ PM2.5 ในประเทศไทย องค์กรอนามัยโลกนั้นได้มีการกำหนดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองอย่าง PM2.5 ไว้ว่าไม่ควรเกินกว่า 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากเกินกว่านั้นอาจที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันนั้นประเทศไทยได้กำหนดค่าไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ไม่ว่าจะถือมาตรฐานค่าใด ค่าของฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศไทยตอนนี้นั้นถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตเป็นอย่างมาก ด้วยปริมาณเกือบ 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เลยทีเดียว โดยเฉพาะในบริเวณถนนบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นรวมถึงรอบสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากมากสำหรับกรุงเทพมหานครของเรา การจราจรที่ติดขัดและหนาแน่นในทุกวัน ตึกรางบ้านช่องคอนโดต่างๆ มากมายต่างมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน

Read more about ฝุ่น PM 2.5ผลกระทบที่ประเทศไทยต้องเจอ

คราบน้ำมัน มีผลเสียกับทะเลอย่างไร

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลังน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่มหาสมุทร เป็นการทับถมปัญหามลพิษทางทะเลให้กับระบบนิเวศมากขึ้น อุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลย เหตุการณ์ น้ำมันดับรั่วไหล กลางทะเลระยอง 400,000 ลิตร นั้นถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควร ต้องเร่งกำจัดให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะไปถึงชายหาด เพราะจะทำให้มีความยากต่อการทำความสะอาดและแน่นอนว่าการรั่วไหลในทะเลนั้นเป็นมลพิษและน้ำต่อสัตว์น้ำในทะเลอย่างแน่นอน รวมถึงอาจจะกระจายไปยังบนหาดและนกบริเวณนั้นอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วย ความกังวลหลายด้านหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำมันดับรั่วไหล ส่งผลต่อระบบนิเวศ แม้จะไม่เกิดขึ้นในทันที แต่ก็จะยังคงอยู่ในระยะยาวและค่อยๆซึมลึกสู่ใต้น้ำและหาดทรายจากสารพิษตกค้าง อีกทั้งการกำจัดนั้นไม่ง่ายที่จะขจัดให้หมดจดในรอบเดียว วิธีการกำจัดนั้นมีอยู่หลายวิธีมาก เช่น การปล่อยให้มันสลายไปเองโดยธรรมชาติ (ต้องคำนึงถึงสิ่งที่รั่วไหล และยากที่จะใช้วิธีนี้ได้) การกักเก็บ การใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน…

ทำไมภาคเหนือของประเทศไทยถึงนิยมเผาป่า จนทำให้เกิดไฟป่า

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ศาลา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.หวัดเชียงใหม่ จากที่มีการโพสต์ภาพของเจ้าหน้าที่ สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน – สะเมิง สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ และชุดอาสาดับไฟของหมู่บ้านได้กลายเป็น กระแสที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะโลกออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากมายในเรื่องการจัดการ ปัญหาหมอกควัน หรือแม้แต่ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันติดปากว่า PM 2.5 ถึงแม้จะมีรายงานข่าวในช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2564…
แนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โลกของเราเกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ องค์ประกอบร่วมกัน จนกระทั่งกลายมาเป็นโลกที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้โลกของเรานั้น มีความเหมาะสมต่อการเติบโต อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่าง ๆ แต่แล้วจากความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ จึงทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาการปล่อยควันพิษ อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การขับรถจากการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง, การปล่อยควันเสียออกจากโรงงาน, การทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองต่าง  ๆซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำ และพืชน้ำ เพราะฉะนั้นโลกในยุคปัจจุบันนี้จึงถึงคราวตื่นตัว หันมาดูแลใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้น โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งนั้น…
เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างไร

เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างไร

เมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่ของท้องทะเล หรือมหาสมุทรแล้ว แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกนี้ ตั้งแต่ที่โลกของเราได้ถือกำเนิดขึ้นมา โดยมนุษย์สามารถอาศัยได้เพียงแค่บนบกเท่านั้น เพราะว่าเราไม่อาจที่จะหายใจใต้น้ำได้ แต่มนุษย์ก็มักจะมีกิจกรรมนิยมชมชอบ ในการออกไปเที่ยวทะเล และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดำน้ำ, จับปลา, ว่ายน้ำ, ล่องเรือ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่แล้วจากการเกิดกิจกรรม ทำให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขึ้นมา จึงทำให้มีจำนวนประชากรจำนวนมาก ทั้งจากใน และต่างประเทศที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของท้องทะเล แต่แล้วก็มีบุคคลหลาย ๆจำพวกที่ไม่มีจิตสำนึก…
Preserving the environment in hotels

แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม

ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม นอกเหนือไปจากการบริหารงานดีมีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งแล้ว ก็จะต้องมีเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงจะเป็นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นความใส่ใจที่มีต่อโลก และทำให้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตนั้นอยู่ต่อไปด้วยความผาสุก มีทั้งความแข็งแรงจากจิตใจ และจากร่างกายอย่างแท้จริง ซึ่งหนึ่งในธุรกิจโรงแรม ที่พัก ต่าง ๆ ก็จะต้องมีการใส่ใจในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม ช่วยสร้างคุณค่าต่อโลก จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดนวัตกรรม การบริการ รวมทั้งธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย ทำให้เป็นแหล่งดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดขยะจากอุปโภค…
With advanced technology

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

หลาย ๆ คนอาจติดภาพว่า ส่วนหนึ่งที่ธรรมชาติของเราถูกทำลายดังเช่นทุกวันนี้ เป็นผลพวงมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบางชนิด ซึ่งข้อนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วงแรกในยุคเก่า ที่เรายังคงใช้เชื้อเพลิงไม่เป็นมิตรต่อทั้งชีวิตมนุษย์ และต่อธรรมชาติ แต่หลังจากเทคโนโลยีของเราเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทางผู้คิดค้น นักวิทยาศาสตร์ ก็ได้ยกระดับเทคโนโลยีให้กลายเป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่ทำลายโลก ไม่ทำลายธรรมชาติ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพดีกว่าเทคโนโลยีสมัยเก่า จนถึงขนาดมีการสร้างเทคโนโลยีซึ่งช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นมา ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามอ่านกันเลย Repurpose Schoolbags กระเป๋านักเรียนรักสิ่งแวดล้อม สำหรับความพิเศษของกระเป๋านักเรียนรุ่นนี้ ถือกำเนิดขึ้นมาจากความคิดขององค์กร  Rethaka ที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้…
จับตาอันดับประเทศที่มีมลพิษ

จับตาอันดับประเทศที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก

เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนเราเรียนรู้เรื่องการเกิดมลภาวะกันแค่ในตำรา แล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าอากาศเสีย ฝุ่นควันหนาแน่น น้ำเน่า และมลพิษอื่นๆ ที่มีมากเสียจนมนุษย์เราใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมันเป็นยังไง เพราะมองไปในแหล่งน้ำเราก็ยังได้เห็นว่าน้ำใสดีและมีปลาแหวกว่าย สูดหายใจก็ยังได้อากาศอันสดชื่น แต่เพียงช่วงเวลาไม่นานเลยเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย ปัญหามลพิษเริ่มจากเมืองๆ หนึ่งซึ่งมักเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ แล้วก็ค่อยๆ ลุกลามไปสู่พื้นที่อื่นๆ จนวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่สะอาดปราศจากมลพิษนั้นหาได้ยากกว่า ซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องเผชิญเหมือนกันหมด ลองมาดูว่ามีประเทศไหนบ้างที่กำลังอยู่ในสถานการณ์อันย่ำแย่ สุดยอดเมืองที่มีมลพิษทางอากาศเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จริงๆ แล้วมลพิษนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่มลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุด แล้วก็มีมาตรฐานในการวัดแบบเดียวกันทั่วโลกด้วย เราจึงนิยมใช้ปัจจัยข้อนี้เป็นตัววัดว่าประเทศใดบ้างที่กำลังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่…
ส่องปัญหาฝุ่นละอองกรุงเทพ มีผลต่อสุขภาพเราอย่างไร

ส่องปัญหาฝุ่นละอองกรุงเทพ มีผลต่อสุขภาพเราอย่างไร

ปัญหาฝุ่นควันในเมืองหลวงที่มีการจราจรคับคั่งนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ เราเข้าใจและเรียนรู้เรื่องแบบนี้มานานมากแล้ว เพียงแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนออกมาตีแผ่ให้ทุกคนได้ตระหนักว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ กรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นทุกปี และปริมาณของยานพาหนะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย บนท้องถนนแต่ละสายไม่เคยว่างเว้นจากรถราที่สัญจรไปมา ควันจากท่อไอเสีย เศษฝุ่นเศษดินตามผิวถนน ก็ผสมรวมกันเป็นมลภาวะที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศ ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็ยิ่งเพิ่มภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเป็นเท่าทวีคูณ ครั้งแรกในการเผชิญหน้ากับปัญหาฝุ่นละอองของคนเมือง             อย่างที่บอกไปแล้วว่าที่ไหนมีคนมาก มีรถมาก ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงไม่ได้มีปัญหาฝุ่นครั้งแรกตอนที่เรารู้ข่าว PM2.5 ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างออกมารณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นเป็นการใหญ่ เราตื่นตัวเรื่องฝุ่นเป็นครั้งแรก แต่เมืองหลวงแห่งนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่นมานานมากแล้ว และถึงวันนี้หลายคนจะลืมไปว่าเราเคยกลัว PM2.5 มากแค่ไหน แต่ฝุ่นที่เป็นอันตรายก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม…
ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป

ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป

ถ้าถามว่าในโลกของเรานี้กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรอันไดบ้าง ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงทันทีทันใดก็คือ ‘น้ำมัน’  หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว โลกของเรากำลังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ที่นอกเหนือไปจากน้ำมันอีกหลายอย่างเลยทีเดียว นอกจากนี้ของที่กำลังหายไปนั้นก็มีความสำคัญพอๆกับน้ำมันเลยทีเดียว Helium ก๊าซที่หลายๆคนคงรู้จักกันดี ความพิเศษของก๊าซตัวนี้ คือ ปราศจากสี , ปราศจากกลิ่น , ปราศจากรส และไม่มีอันตรายใดๆ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศอีกด้วย มักนำไปบรรจุในบอลลูน , เรือเหาะ และลูกโป่ง อีกทั้งยังมีการนำก๊าซตัวนี้ไปผสมสำหรับนักดำน้ำหายใจใต้น้ำอีกด้วย โดยก๊าซฮีเลียมนั้นมีอยู่ในเอกภพ ซึ่งมีมากอันดับ…