สิ่งแวดล้อมในป่า

สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

สภาพแวดล้อมนั้นมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราขาดนั้นไปก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถึงแม้อยู่ได้ก็คงอยู่ได้ไม่นั้นเพราะถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมนุษย์นั้นก็จะมีอายุที่สั้นกว่าปกติ ตรงกันข้ามถ้าสภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ก็จะทำให้มนุษย์เรานั้นอายุยืนได้เช่นกัน จึงจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เลย เพราะในกรุงเทพเรานั้นก็รู้ๆกันอยู่ว่ามลพิษมากสิ่งที่เห็นได้ชัดได้แก่ Read more about สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชน

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย

มื่อมีคนอยู่รวมกันเยอะก็มักจะเกิดเป็นชุมชน เพราะมนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะให้การที่คนหมู่มากอยู่รวมกันโดยไม่ให้เกิดปัญหาทุกคนต้องมีจิตสำนึกในเรื่องสภาพแวดที่มีผลกะทบกับการอยู่อาศัยช่วยกันรักษาความสะอาดและพึ่งพาอาศัยกัน

สิงแวดล้อมนั้นหลักแล้วแบ่งได้ 2 ส่วนได้แก่ Read more about ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย