hot weather

มาทำความรู้จักสิ่งแวดล้อมร้อนชื้นใกล้ตัวเรากันเถอะ !!

ภูมิอากาศร้อนชื้น คือ ภูมิอากาศซึ่งสามารถพบในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีเพียงบางอาณาเขตเท่านั้นที่อยู่นอกเขตร้อน หากแต่มีลักษณะภูมิอากาศเช่นนี้ โดยการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบ Koppen โดย Dr. Waldimir Koppen ชาวเยอรมันนั้น ภูมิอากาศร้อนชื้น คือ ภูมิอากาศไม่แห้งแล้ง มีความชื้นอยู่ในระดับสูง ช่วงระยะเวลา 12 เดือน จะพบอุณหภูมิเฉลี่ยอย่างต่ำ 18 องศา โดยอุณหภูมิในแต่ละเดือน ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของหยาดน้ำฟ้า ที่ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นัก…