สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับเราอย่างไร

สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเรา แต่เรามักจะมองไม่เห็นหากไม่ประสบเคราะห์กรรมหรือเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม หรืออุบัติเหตุ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้ให้ความหมายสำหรับ “สิ่งแวดล้อม” ว่าหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง ไม่เห็นโลงศพ ไม่ลั่งน้ำตา ประโยคนี้ยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย กี่ครั้งกี่คราที่พวกเราต้องเผชิญกับภัยพิบัติทั้งหลาย บทเรียนต่างๆเหล่านี้ได้สอนหรือให้คติอะไรกับบ้างเราในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น…
วิธีการง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากภาวะฝนตกน้ำท่วม ไฟป่าแห้งแล้ง หรืออากาศร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและทำลายสถิติในทุกๆปีที่ผ่านมา ชวนให้หลายคนอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำอย่างไรที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ด้วยการกระตุ้นสามัญสำนึกของหลายคน หลายกลุ่มที่ออกมารณรงค์ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ด้วยการอนุรักษ์และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ เพราะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องยาก หรือเรื่องที่ไกลตัว เราสามารถเริ่มได้ด้วยที่ตัวเราและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น 1.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น กำจัดขยะที่ตกเกลื่อน หรือไม่ทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้ง เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และกำจัดขยะให้ถูกวิธี กำจัดน้ำเน่าขังบริเวณบ้านให้ถูกวิธี ปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่น เป็นต้น…