ป่าสวยงาม

สิ่งแวดล้อมในป่าเขาชวนพักผ่อนก่อนเริ่มงาน

ในชีวิตคนเราในทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองนั้นก็คือการงาน แต่การงานก็ทำให้เราท้อได้เป็นบางวัน วันหยุดอาจจะนอนอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ห้อง ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวการหนึ่งที่ให้ท้อและล้าเช่นกัน เราจึงต้องหาที่พักผ่อนคลายบ้าง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขและสงบไปกับมันได้ มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีควันดำหรือท่อไอเสียเหมือนกับที่ทำงานหรือบ้านที่เราอยู่นั้นเอง ประหลาดเสียงจากสถานที่อื่นที่เราอาศัยอยู่ ยิ่งถ้าเกิดได้ไปค้างแรมในป่าได้จะเป็นการดีเป็นอย่างมากได้ตื่นเช้ามาเพื่อชมดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นประกอบด้วยเสียนกที่ร้องด้วยแล้วจะทำให้เรามีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นไปด้วยและเตรียมสู้กับชีวิตต่อไป สภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คนสร้างขึ้นล้วนแต่มีที่ส่งผลทั้งดีและไม่ดีไปด้วยกัน อย่างเช่นในเมืองของเราจะมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายซึ่งมีผลดีแต่เศรษฐกิจบ้านเมืองเราเป็นอย่างมากทำให้ประเทศของเราเกิดการพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นแต่ในมุมกลับกันแล้วกลับทำลายสิ่งแวดล้อมให้เมืองและโลกของเราเป็นอย่างมาก สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกวันนี้โลกเราก็ร้อนขึ้นทุกวัน เพราะสารเคมีการโรงอุตสาหกรรมบางแห่งทำให้เกิดสาร cfc ไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกให้เบาบางลงหรือที่คนส่วนเรียกปรากฏการณ์เลือนกระจกนั่นเอง ทำให้เกิดฤดูที่แปรปรวนและคาดเคลื่อนไปมากกว่าเดิม ยิ่งโลกได้ก้าวล้ำและเจริญขึ้นไปใหญ่ ทุกคนก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นอีกเท่าตัวและสิ่งแวดล้อมของโลกการอยู่อาศัยของทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไป จะให้ย้อนไปอดีตก็ทำไม่ได้อีกแล้ว ช่วยกันรักษาโลกให้อยู่กับเราไปนานๆ ที่สุดด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่า