เมื่อสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร

เมื่อสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร ?

‘สิ่งมีชีวิต’ บนโลกของเรานี้ ในแต่ละชนิดล้วนมีลักษณะแตกต่างกันไป หากแต่สิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน จะปรากฏลักษณะภายนอก ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้ให้กำเนิดของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆ โดยสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดล้วนมีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น ถ้าสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้เลย หรือบางสายพันธ์อาจมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด อย่างไรก็ตาม ‘มนุษย์’ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากพอสมควร อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึง ‘ธรรมชาติ’ แล้วก็เป็นสิ่งน่ากลัวถ้ามนุษย์ใช้อย่างไม่ใส่ใจ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาอันยิ่งใหญ่ตามมาได้ เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนจึงควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว

โดยสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ มีสิ่งต่างๆมากมายที่น่าสนใจรวมทั้งกระตุ้นความสนใจใครรู้อยากให้คุณได้รับรู้ เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง อาจแลดูเหมือนไม่ใช่สิ่งมีชีวิต หากแต่จริงแล้วเป็นพืชกินแมลง ! มีเมือกเหนียวเอาไว้ดักจับแมลง  หรือ หอยทากทะเลซึ่งเป็นสัตว์ทะเลมีลำตัวอ่อนนุ่มนิ่ม มีสีสดใส อีกทั้งยังปรับสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ได้ เป็นต้น

ชีวิตกับความสัมพันธ์

ป่าทางภาคใต้ของไทย มีนกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ โดยเป็นนกที่ได้รับการยกย่องว่ามีสีสันสวยงาม ติดอันดับ 1 ใน 30 ชนิดของโลก นกชนิดนี้มีนาม ‘แต้วแล้วท้องดำ’ โดยนกจะทำรังอยู่ที่ต้นระกำหรือหวายซึ่งมีหนามแหลม และต้องตั้งใกล้อยู่กับลำธารในป่า เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย สร้างครอบครัว รวมทั้งใช้หลบภัยจากศัตรู ออกโผบินไปดื่มน้ำที่ลำธาร รวมทั้งใช้อากาศในการหายใจ เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะอยู่ตามลำพังไม่ได้ จะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในหลายๆทางๆ เพื่อดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเอง

ปัจจุบันนกแต้วแล้วท้องดำจัดเป็น ถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ป่าสงวน เพราะเหลือจำนวนน้อยมาก เนื่องจากพื้นป่าซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกของมนุษย์ ต่อมาเมื่อบ้านถูกทำลาย ก็ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำที่ไม่อาจปรับตัวได้ อาจอพยพหรือตายไป ส่งผลให้เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเต็มทีแล้ว

เพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน ในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ใช่เพียงนกเท่านั้น หากแต่รวมทุกสายพันธ์ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในแหล่งที่อยู่ได้สืบต่อไป โดยเริ่มจากการไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย , ไม่ทำลายแหล่งอาหาร รวมทั้งไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเพื่อความสนุกรวมทั้งประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตยังคงอยู่ในธรรมชาติสืบต่อไป

ธรรมชาติกับการปรับตัว

สิ่งแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามกระบวนการของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสัตว์กินพืชมีจำนวนมากเกินไป คราวนี้พืชก็จะปรับตัวลดจำนวนลง เพื่อทำให้อาหารน้อยลง ส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งสูงมากขึ้น จนกระทั่งทำให้สัตว์บางส่วนล้มหายตายจากไป ซึ่งเป็นกระบวนการทำให้ระบบนิเวศกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง

นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมยังเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันด้วย ในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน ในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน ในเรื่องของการเบียดเบียนกัน ซึ่งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย ภายใต้ลักษณะที่มีความแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น ใช้ดินเพื่อการเพาะปลูก ใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะมนุษย์ ซึ่งต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพยายามรักษาสมดุลธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุด เริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างการลดถุงพลาสติกก่อนก็ได้