สิ่งแวดล้อมในป่า

สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

สภาพแวดล้อมนั้นมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราขาดนั้นไปก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถึงแม้อยู่ได้ก็คงอยู่ได้ไม่นั้นเพราะถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมนุษย์นั้นก็จะมีอายุที่สั้นกว่าปกติ ตรงกันข้ามถ้าสภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ก็จะทำให้มนุษย์เรานั้นอายุยืนได้เช่นกัน จึงจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เลย เพราะในกรุงเทพเรานั้นก็รู้ๆกันอยู่ว่ามลพิษมากสิ่งที่เห็นได้ชัดได้แก่

1.ปัญหาน้ำท่วม เป็นเรื่องที่เกือบจะปกติไปแล้วก็ว่าได้ถ้าฝนตกที่ไร กรุงเทพก็มักจะเกิดน้ำท่วมตามมาเสมอนั้นก็เพราะระบบระบายน้ำที่ไม่ดี อีกทั้งยังเกิดจากปัญหาในเรื่องของขยะที่มีมากในเมืองหลวง และอีกปัจจัยหนึ่งในการเกิดปัญหาน้ำท่วมก็คงหนีไม่พ้นการที่มนุษย์เรานั้นได้ปลูกสิ่งก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรจนไปทับแหล่งหรือช่องทางที่น้ำไหลผ่าน

2.ปัญหาในเรื่องของอากาศ และมลพิษทางเสียง  ที่เห็นได้จัดก็คงเป็นการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ซึ่งตามาด้วยปัญหามลพิษทางควันที่มีผลกระทบต่อคนที่อยู่บนท้องถนนและคนที่เดินเท้าโดยตรง และโรงงานที่ปล่อยควันเสีย

  1. น้ำเป็นอีกเรื่องที่เราไม่ควรจะมองข้ามเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะถ้าเราขาดน้ำก็ได้ ในตอนนี้จะเห็นได้ว่าตามแม่น้ำลำคลองนั้นมีน้ำเสียที่เกิดมาจากมนุษย์เราที่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และโรงงานอุสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ซึ่งจะส่งผลกะทบกันสัตว์น้ำที่เป็นอาหารของมนุษย์เราและถ้าเราทานเข้าไปก็จะเกิดผลกระทบกับตัวเรา

เราจึงควรหันมาใส่ใจในเรื่องในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวเราเองและเพื่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่กับเราไปนานๆ