วิธีการง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิธีการง่ายๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากภาวะฝนตกน้ำท่วม ไฟป่าแห้งแล้ง หรืออากาศร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและทำลายสถิติในทุกๆปีที่ผ่านมา ชวนให้หลายคนอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งทำอย่างไรที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ด้วยการกระตุ้นสามัญสำนึกของหลายคน หลายกลุ่มที่ออกมารณรงค์ และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ด้วยการอนุรักษ์และเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ เพราะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องยาก หรือเรื่องที่ไกลตัว เราสามารถเริ่มได้ด้วยที่ตัวเราและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น
1.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เช่น กำจัดขยะที่ตกเกลื่อน หรือไม่ทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้ง เช่น การไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และกำจัดขยะให้ถูกวิธี กำจัดน้ำเน่าขังบริเวณบ้านให้ถูกวิธี ปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่น เป็นต้น
2.แยกขยะ การแบ่งแยกขยะแต่ละประเภทจะช่วยให้กำจัดขยะได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ขยะบางประเภทยังขายได้ตังค์อีกด้วย เช่น กระดาษ ขวดน้ำ กระป๋อง เศษเหล็ก และพลาสติกทั้งหลาย ซึ่งโรงงานหรือจุดรับซื้อก็นำไปรีไซเคิล หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตซ้ำ และนำกลับมาใช้งานได้ใหม่
3.เพิ่มมูลค่าขยะ หรือ“DIY” ประดิษฐ์ประดอยบางอย่างใช้เอง ไม่ต้องซื้อ หาดูได้จากเว็ปไซด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์จากยางล้อรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำ กระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อปลูกพืชผักไว้ทานเอง อย่างเช่น ใบสะระเหน่ ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง เป็นต้น
4.เลือกใช้และปฏิเสธในการใช้ เพื่อลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ง่าย จำพวกพลาสติก โฟม หันมาใช้วัสดุธรรมชาติแทน หรือใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เลือกใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกจากร้าน หรือกล่องใส่อาหารส่วนตัวแทนการใช้กล่องโฟม นั่งรถสาธารณะแทนการขับรถยนต์ส่วนตัว หรือปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์ นอกจากจะได้ออกกำลังกาย สุขภาพดีแล้ว ยังช่วยให้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงและค่าฟิตเนสอีกด้วย
5.วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะทรัพยากรสิ้นเปลือง ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ต้องรีดผ้าในปริมาณที่มากๆ เพราะจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ การใช้น้ำประปา สามารถใช้น้ำที่ล้างชามน้ำแรกไปรดน้ำต้นไม้ได้ ใช้น้ำซักผ้าน้ำสุดท้ายไปล้างรถหรือทำความสะอาดบ้านได้ หรือแม้แต่การนำเศษผักผลไม้ หรือเศษอาหารมาทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ย ทำความสะอาดบ้าน นอกจากช่วยลดขยะได้ ยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย
เห็นไหมว่า แค่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 วิธีง่ายๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ยากเลย ถ้าหากเราลงมือทำ และไม่ต้องเริ่มจากใคร ควรเริ่มจากตนเอง จากวิธีง่ายๆรอบตัวเรา รวมถึงการมีจิตสำนึกดีและสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แค่นี้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็จะดีขึ้นแน่นอน