ทำไมภาคเหนือของประเทศไทยถึงนิยมเผาป่า จนทำให้เกิดไฟป่า

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ศาลา ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.หวัดเชียงใหม่ จากที่มีการโพสต์ภาพของเจ้าหน้าที่ สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน – สะเมิง สบอ.16 ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ และชุดอาสาดับไฟของหมู่บ้านได้กลายเป็น กระแสที่ประชาชนต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะโลกออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นต่างๆ มากมายในเรื่องการจัดการ ปัญหาหมอกควัน หรือแม้แต่ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันติดปากว่า PM 2.5

ถึงแม้จะมีรายงานข่าวในช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟจากสถานีดับไฟป่าสะเมิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการทำงาน เร่งดับไฟป่าในพื้นที่ จนในขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้สำเร็จแล้ว แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพอากาศที่แย่ลงอย่างชัดเจน โดย เว็บไซต์ Air Visual เว็บไซต์ตรวจสอบสภาพอากาศ ได้จัดอันดับคุณภาพเมืองที่ย่ำแย่ที่สุด ในโลกได้พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้อยู่ในอันดับ 3 ของโลกดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 175 US AQI ส่วนพื้นที่อำเภอใกล้เคียงกับ อ.สะเมิง

  • ไฟป่าเกิดจากอะไร

ไฟป่าเชียงใหม่ และไฟฟ้าในหลายๆ พื้นที่ของภาคเหนือของประเทศไทย ในขณะนั้น ถือเป็นสัญญาณไม่ดีและการบ่งชี้ถึงการเข้าสู่วิกฤติไฟป่าที่วนเวียนมาในผืนป่าในภาคเหนือของทุกปี ไฟป่าเกิดจากอะไร มักจะเป็นคำถามเสมอเมื่อข่าวสารเกี่ยวกับความเสียหายในผืนป่าธรรมชาติเริ่มกำเนิดในพื้นที่สื่ออีกรอบ

คำอธิบายเกี่ยวกับไฟป่าจาก ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักควบคุมและปราบปรามไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หมายถึง ไฟที่เกิดขึ้นลุกลามไปได้โดยอิสระ ปราศจากการควบคุม แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า โดยมี 2 สาเหตุหลักๆ ในการเกิดไฟป่า คือ จากธรรมชาติ และฝีมือ มนุษย์ ซึ่งมีการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2542 มีสถิติไฟป่าทั้งหมด 73,630 ครั้ง พบว่า มีการเกิดไฟป่าที่เกิดจากการฟ้าผ่าเพียงแค่ 4 ครั้ง เท่านั้น

  • ไฟป่าที่เกิดจากฝีมือ มนุษย์เรานั้น เกิดขึ้นได้เป็น 3 ลักษณะสำคัญคือ
  1. หาของป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บของป่าในส่วนใหญ่ การจุดไฟเพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือทำให้เกิดแสงสว่างในการเดินหาของป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือการแตกใบใหม่ จุดเพื่อไล่แมลง ไล่มดแดงออกจากรัง ในขณะที่อยู่ในป่า
  2. เผาไร่ เป็นสาเหตุที่รองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อกำจัดวัชพืช หรือเศษซากพืชที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว หรือเผาเพื่อที่กำจัดของเก่าออกและปลูกรอบต่อไป ทั้งหมดนี้ปราศจากการทำแนวกั้นไฟหรือปราศจากการควบคุม ไฟจึงลุกลามไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
  3. แกล้งจุด ทั้งในแง่ของความคึกคะนอง และในพื้นที่ที่มีประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้ง ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ทำกิน หรือข้อกระทำที่ผิดเกี่ยวกับป่าไม้
  • ไฟป่า หรือ ฤดูไฟป่า เกิดช่วงไหน และพื้นที่ใด

ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น เกิดจากขึ้นบริเวณทางตอนบนของประเทศ เช่นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม สำหรับภาคใต้มักได้รับผลกระทบจากไฟป่าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และสสารที่เป็นเชื้อเพลิงโดยรอบพื้นที่ที่นั่นเป็นสำคัญ

สำหรับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนั้น สภาพพื้นที่ และวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนถือเป็น 2 ปัจจัยสำคัญมากที่ไม่อาจจะมองข้าม โดยข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ระบุถึงสาเหตุ ที่ภาคเหนือต้องประสบปัญหาไฟป่าทุกปีเอาไว้ว่า ภูมิศาสตร์ของภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบคล้ายแอ่งกระทะ ลักษณะของพื้นป่าแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ และเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ใบไม้จะแห้งจึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ติดไฟได้อย่างง่ายดาย และด้วยสภาพอากาศที่ไม่ถ่ายเท ยิ่งทำให้ฝุ่นควันมีมากขึ้น