ทำลายป่าและมีอะไรดีขึ้นอย่างไร

 การตัดไม้ทำลายป่าเป็นสิ่งไม่ควรทำอย่างมากเพราะคุณทำให้สภาพแวดล้อมของสัตว์อาศัยอยู่ออกมาหาของกินข้างล่าง ซึ่งพวกเขานั้นได้ถูกบุกรุกนั่นเองเพราะพื้นที่นั่นเป็นพื้นที่ของพวกเขา เพื่อได้มีธรรมชาติสวยงามยังช่วยให้สภาพแวดล้อมของป่านั้นเป็นสภาพแวดล้อมนั้นเอง ไม่ควรไปตัดไม้ทำลายป่า มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะว่าต้นไม่แต่ละต้นนั้นใช้เวลาเจริญเติบโตมากว่าหลายปี กว่าจะได้ต้นไม้แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้

โดยการทำลายป่าไม้พวกนี้เป็นสิ่งแรกควรเลิกทำกันสักที เพื่อให้โรคของเรานั้นได้มีธรรมชาติอุดมสมบรูณ์ ยังช่วยลดภาวะโรคร้อนอีกด้วย ซึ่งได้มีการป้องกันพวกตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะขึ้น เพื่อทำให้พวกแก็งลักลอบนั้นหายไปให้หมด ซึ่งเห็นว่าสมัยนี้ข่าวการลักลอบตัดไม้มีเยอะมาก ได้มีนายทุนนั้นเป็นคนใหญ่ๆเองมากกว่าและทำไม่รู้ไม่เห็นนั้นเอง โดยเห็นกันว่ามีประเทศเพื่อนบ้านช่วยนำไม้ออกกันไปนั่นเอง พวกนี้ถือว่าทำผิดกฎหมายนั้นเอง ยังช่วยให้พวกลักลอบป่าไม้พวกนี้มีช่องทางการขนย้ายไม่ได้สะดวกขึ้นนั้นเอง ควรเป็นหูเป็นตากันเพื่อที่ช่วยลดพวกนี้กันได้ เพียงแค่พวกเขานั้นถ้าเห็นใครมาตัดไม้ในเขตหวงห้ามหรือเขตเป็นของหลวง เสามารถแจ้งได้นั้นเองโดยสามารถแจ้งไปที่สถานนี้ตำรวจ หรือกรมป่าไมก็ได้คะประสานงานกันเพื่อไปดูแลตรวจสอบคะ ควรหันมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่กันคะ ซึ่งสามารถบอกพวกเขาได้ว่าเป็นสิ่งผิดปกติในการคัดไม้ ยังสามารถนำต้นไม้ไปขายได้ราคาอีกด้วยคะ พวกนี้เขาทำงานกันเป็นทีมโดยจะมีคนทำงานอยู่ในราชการเป็นตัวช่วยทำให้ผ่านด่านตรวจสอบอื่นๆได้คะ พวกนี้เขาจึงนิยมลักลอบไม้ข้ามประเทศกัน โดยนำลำเลียงกันทางน้ำหรือเขตชายแดนคนเข้าไปไม่ค่อยถึงในส่วนมากจะเป็นลับตากันอย่างแพร่หลาย คนพวกนี้เห็นว่าเขาทำและได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง ยังได้ทำการช่วยกันปกปิดอีกด้วย

ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อธรรมชาติของเราเลยเพราะจะเสียทั้งต้นไม้หายาก อายุยืนกว่าร้อยปีมาในวันเดียวซึ่งพวกนี้ตัดต้นไม้ยังเผาป่าทิ้งนั้นเอง เพื่อจะทำลายหลักฐานนั้นเองช่วยกันดูแลป่าของเราจะได้กับมาสงบร่มเย็นเหมือนเดิม พวกตัดไม้ทำลายป่าสามารถหมดไปได้เพียงแค่คุณร่วมมือกันช่วยกันดูแล พื้นป่าของประเทศเอาไว้พอเห็นอะไรผิดปกติก็ควรแจ้วให้ผู้ตรวจสอบเข้ามาดูแล ซึ่งควรทำกันนะคะเพื่อป่าสงบสุข